nez [ne] n nos, figuré voh; familier obraz; kljun (ladje, letala); rtič

~ droit, aquilin, retroussé, de betterave, busqué, camus (ali: camard) raven, orlovski, zavihan, gomoljast, zakrivljen, potlačen nos
ce chien a du ~ ta pes ima dober voh
~ à ~ iz oči v oči
à vue de ~ od daleč, na oko, približno
mon ~ coule iz nosa mi teče
saignement masculin de ~ krvavenje iz nosa
ce n'est pas pour ton ~ to ni zaradi tebe
le ~ en l'air z dvignjeno glavo, ne da bi pazili
ça sent le gaz à plein ~ to pošteno diši po plinu
la moutarde me monte au ~ (figuré) pobesnim
l'avion piqua du ~ vers la mer avion se je usmeril proti morju
avoir un pied de ~ oditi z dolgim nosom
avoir le ~ fin, avoir du ~, avoir le ~ creux imeti dober nos, dobro predvideti, prav slutiti
avoir quelqu'un dans le ~ (figuré) imeti koga v želodcu, koga ne trpeti
(populaire) avoir un verre dans le ~ biti pijan
tu as le ~ dessus imaš pred nosom (stvar, ki jo iščeš)
avoir toujours le ~ sur quelque chose, ne pas lever le ~ de dessus quelque chose vedno tičati v nečem, vedno biti zaposlen s čim
(populaire) se bouffer le ~, se manger le ~ biti si v laseh, (s)pričkati se
se casser le ~ à la porte de quelqu'un naleteti na zaprta vrata, prste si opeči, ne uspeti
donner à quelqu'un sur le ~ komu pošteno svoje mnenje povedati
faire un pied de ~ à quelqu'un osle komu pokazati
faire un drôle de ~ allonger le ~ (figuré) napraviti dolg obraz
fermer la porte au ~ de quelqu'un komu pred nosom vrata zapreti, ne sprejeti (obiska)
gagner les doigts dans le ~ zmagati brez težave, z veliko prednostjo
mener quelqu'un par le bout du ~ koga na vrvici imeti, početi z njim, kar hočemo
mettre, fourrer son ~ dans vtikati svoj nos v, vmešavati se v
jeter quelque chose à quelqu'un au ~ komu kaj pod nos dati
monter, prendre au ~ v nos iti
montrer le bout du ~ pokazati se, dati videti svoje skrivne namene
moucher son ~ obrisati si nos
parler du ~ govoriti skozi nos, nosljati
porter le ~ au vent nos visoko nositi
se piquer le ~ (familier) opiti se, napiti se ga
prendre son ~ pour ses fesses (familier) pošteno se zmotiti
passer sous le ~ de quelqu'un uiti izpred nosa
prenez-vous par le bout du ~ (figuré) pometajte pred svojim pragom
regarder quelqu'un sous le ~ koga nesramno gledati, meriti ga z očmi
saigner du ~ krvaveti iz nosa
rire au ~ de quelqu'un smejati se komu v obraz
tirer les vers du ~ à quelqu'un s spretnim izpraševanjem izvabiti skrivnost iz koga
ne pas voir plus loin que (le bout de) son ~ (figuré) ne videti ped pred nosom, videti le bližnje poslediceVir: Francosko-slovenski slovar - Anton Grad

Komentiraj slovarski sestavek