pluie [plɥi] féminin dež; ploha; figuré toča

~ annuelle letna množina padavin
~ battante naliv, ploha
~ de coups, de projectiles toča udarcev, izstrelkov
~ d'or velika množina denarja
~ de punitions toča kazni
~ de sable peščeni vihar
~ tombée količina dežja
~ torrentielle hud naliv (ko se utrga oblak)
averse féminin de ~ ploha, naliv
eaux féminin pluriel de ~ deževnica
nuage masculin, temps masculin de ~ deževen oblak, deževno vreme
saison féminin des ~s deževna doba
le temps est à la ~ na dež kaže
ennuyeux comme la ~ silno dolgočasen
le jour a commencé sous la ~ dan se je začel z dežjem
faire la ~ et le beau temps imeti velik vpliv, imeti popolno oblast, vedriti in oblačiti
être à couvert de la ~ (figuré) biti na varnem
parler de la ~ et du beau temps govoriti banalnosti
craint la ~! varuj pred vlago!
après la ~ le beau temps (proverbe) za dežjem pride sonce, figuré za slabim pride dobroVir: Francosko-slovenski slovar - Anton Grad

Komentiraj slovarski sestavek