tenter [tɑ̃te] verbe transitif poskusiti, (po)skušati; zapeljevati, skušati, spravljati v skušnjavo, mikati, dražiti

~ le coup (figuré) poskusiti
il a tenté de se suicider poskusil je napraviti samomor
~ la fortune, la chance poskusiti srečo
~ l'impossible poskusiti nekaj nemogočega
(vieilli) Dieu tenta Abraham Bog je preskusil, dal na preskušnjo Abrahama (njegovo zvestobo)
vous tentez Dieu (figuré) izpostavljate se velikim nevarnostim (kot da bi zahtevali od Boga, naj naredi čudež za vas)
~ le diable izpostavljati (se) skušnjavi
~ de convaincre quelqu'un skušati koga prepričati
ça ne me tente guère to me prav nič ne mika
je suis bien tenté de ... zelo me mika, da bi ...; nagibljem se k temu, da bi ...
se laisser ~ par pustiti se zapeljati po, ukloniti se, vdati se
~ tout pour réussir poskusiti vse, da bi uspeliVir: Francosko-slovenski slovar - Anton Grad

Komentiraj slovarski sestavek