νοτία in νοτίη ep. ion. in νοτίς ίδος, ἡ (νότιος)1. sg. vlaga, mokrota

2. pl. dež, deževjeVir: Geselska baza za novi grško-slovenski slovar (Λ-Μ) - Matej Hriberšek in sodelavci: Gardina, Yoshinaka Gerl, Iljaš, Keršič, Pikl, Pintarič, Kus, Šiškovič, Škraban

Komentiraj slovarski sestavek