ὄμβρος

Et.: prim. lat. imber1. ploha, dež
        • ἱερός voda
        • ὄμβρος ἐκχεῖται utrga se oblak, ulije se ploha

2.

a) tekočina, potok

b) (snežni) zamet
        • ἀλλ' ὁμοῦ μέλας ὄμβρος χαλάζης αἱματοῦς ἐτέγγετο usula se je gosta toča krvi, ulil se je potok črne krviVir: Geselska baza za novi grško-slovenski slovar (Λ-Μ) - Matej Hriberšek in sodelavci: Gardina, Yoshinaka Gerl, Iljaš, Keršič, Pikl, Pintarič, Kus, Šiškovič, Škraban

Komentiraj slovarski sestavek