ἀγελαῖος 3 (ἀγέλη)k čredi spadajoč, v čredi (bivajoč), čredi pripadajoč
        • βοῦς govedo, ki se pase
        • ἰχθύες ribe selivke, ribja jataVir: Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 3 (Α - Γ) - Matej Hriberšek s sodelavci: Pikl, Cvijić, Gardina, Markič, Berden, Teran, Novak, Križaj, Avguštin, Kristan

Komentiraj slovarski sestavek