ἀπο-βουκολέωpustim, da govedo zaide ali se izgubi, izgubim, odvrnem koga od koga, odpeljem koga od koga
        • τινά τινιVir: Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 3 (Α - Γ) - Matej Hriberšek s sodelavci: Pikl, Cvijić, Gardina, Markič, Berden, Teran, Novak, Križaj, Avguštin, Kristan

Komentiraj slovarski sestavek