history zgodovina
academic history akademska zgodovina
belarusian history beloruska zgodovina
contemporary history sodobna zgodovina
criminal history kriminalna zgodovina
family histories družinske zgodovine
history of cerebral palsy zgodovina cerebralne paralize
history of deprivation anamneza prikrajšanosti
history of drug use zgodovina uporabe drog
history of information warfare zgodovina informacijskega vojskovanja
history of strategic thought zgodovina strateške misli
history of violence zgodovina nasilja
history of wartime vojna zgodovina
history of western meddling zgodovina zahonde
local history lokalna zgodovina
memorial society's history zgodovina spominskih društev
military history vojaška zgodovina
nation's history zgodovina narodov
own history lastna zgodovina
postsoviet history postsovjetska zgodovina
prior history predhodna
school history šolska zgodovina
self-reported history samoporočanje zgodovine (preteklosti)
social history družbena zgodovina
soviet history sovjetska zgodovina
the field of history področje zgodovine
twentieth-century history zgodovina dvajsetega stoletja
ukrainian history ukrajinska zgodovina
varying history spreminjajoča se zgodovinaVir: Glosar angleško-slovenskih varstvoslovnih kolokacij - Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Komentiraj slovarski sestavek