cikel trikarboksilnih kislin angleško tricarboxylic acid cycle, TCA cycle
Ciklična metabolna pot, v kateri se acetilna skupina molekule acetil-CoA, ki nastane ob oksidativni razgradnji ogljikovih hidratov, proteinov ali lipidov, oksidira do CO2. Ob tem se reducirata NAD+ in FAD ter nastaneta NADH + H+ in FADH2. V ciklu nastane tudi ena molekula GTP ali pa ATP. Cikel trikarboksilnih kislin poteka pri človeku, večini rastlin, živali, gliv ter številnih bakterijah in je pomemben del oksidativne razgradnje hranil. Vključen ni le v razgradnjo, njegovi intermediati vstopajo tudi v biosinteze, zato je cikel trikarboksilnih kislin amfibolna pot. V evkariontskih celicah poteka cikel v mitohondrijih, v prokariontskih celicah pa v citoplazmi.
Sinonim: cikel citronske kisline, Krebsov cikelVir: Mali leksikon biokemije in molekularne biologije - Slovensko biokemijsko društvo

Komentiraj slovarski sestavek