eksosom angleško exosome
Zunajcelični vezikel premera 30–120 nm, ki nastane kot intraluminalni vezikel v multivezikularnem telesu znotraj evkariontske celice. Po zlitju multivezikularnega telesa s plazmalemo se večje število eksosomov izloči iz celice. Prenašajo različne biološke molekule kot so npr. lipidi, proteini, DNA, RNA, mRNA in miRNA.Vir: Mali leksikon biokemije in molekularne biologije - Slovensko biokemijsko društvo

Komentiraj slovarski sestavek