oksidativna fosforilacija angleško oxidative phosphorylation
Zadnja stopnja pridobivanja energije iz metabolnih goriv v aerobnih organizmih. Poteka na kompleksih dihalne verige in ATP-sintaze, pri evkariontih v notranji mitohondrijski membrani in ob njej, pri prokariontih pa v plazmalemi in ob njej. Oksidativna fosforilacija se začne s prenosom elektronov iz reduciranih koencimov NADH ali FADH2 v dihalno verigo. Kisik kot končni prejemnik elektronov se reducira in s protoni iz mitohondrijskega matriksa pretvori v vodo, v dihalni verigi sproščena energija v obliki protonskega gradienta preko notranje mitohondrijske membrane pa omogoči sintezo ATP iz ADP in fosfata.Vir: Mali leksikon biokemije in molekularne biologije - Slovensko biokemijsko društvo

Komentiraj slovarski sestavek