Ἡρό-δοτοςHerodot grški zgodovinar iz Halikarnasa v Kariji, rojen ok. 480 pr. Kr., umrl na začetku peloponeške vojneVir: Vzorčna baza za novi grško-slovenski slovar (Z-Κ) - Matej Hriberšek in sodelavci: Bobovnik, Božič, Kuntner, Pintarič, Poljšak Kus, Skubic, Valijev

Komentiraj slovarski sestavek