Ἴκαρος

masc. oseba (ὁ Ἰκ.) || fem. otok (ἡ Ἰκ.)1. masc. Ikar Dajdalov sin
        ➞ geogr. Ἰκάριος πόντος, ὁ Ikarsko morje

2. fem. Ikar otok v Egejskem morju blizu Samosa
        • ἡ ἼκαροςVir: Vzorčna baza za novi grško-slovenski slovar (Z-Κ) - Matej Hriberšek in sodelavci: Bobovnik, Božič, Kuntner, Pintarič, Poljšak Kus, Skubic, Valijev

Komentiraj slovarski sestavek