день  samostalnik, moški spol dan

day_small.png
Vir: pixabay
Nadpomenka: вре́мя (čas), пери́од вре́мени (časovno obdobje)
Sopomenka: све́тлая часть су́ток (svetli del dneva)
Protipomenka: ночь (noč)

... день     dan
дли́нный      dolg
коро́ткий      kratek
тру́дный      naporen
лёгкий      lahek
прекра́сный      čudovit
ка́ждый      vsak
сего́дняшний      današnji
вчера́шний      včerajšnji
за́втрашний      jutrišnji
обы́чный      običajen
пра́здничный      praznični

день + кого́? чего́?     dan (koga ali česa?)
учи́теля      učitelja
го́рода      mesta
рожде́ния      rojstni dan
прие́зда      prihoda
о́тъезда      odhoda
о́тдыха      počitka

день ...     dan
приближа́ется      se bliža
начина́ется      se začenja
пришёл      je prišel
прохо́дит      poteka, traja
зака́нчивается      se zaključuje

... день     dan
ждать      čakati
пра́здновать      praznovati
отмеча́ть      obeleževati

к(о) дню     na dan
гото́виться      pripravljati se

c днём     ob dnevu
поздравля́ть      čestitati

OBLIKE

EdninaMnožina
ImenovalnikЭто что?деньдни
RodilnikНет чего́?днядней
DajalnikК чему́?днюдням
TožilnikЖдать что?деньдней
OrodnikПеред чем?днёмдня́ми
MestnikДумать о чём?(о) дне(о) днях


POSEBNOSTI

оди́ндень
два, три, четы́редня
пять - двадцатьдней


PRIMERI POGOSTE RABE

До́брый день! Dober dan!
Жела́ем вам хоро́шего дня! Želimo vam lep dan!
Поздравля́ю вас с днём рожде́ния! (С днём рожде́ния!) Čestitam vam za rojstni dan! (Vse najboljše za rojstni dan!)

STALNE BESEDNE ZVEZE

рабо́чий день delovni dan, delavnik
выходно́й день dela prost dan
День Побе́ды Dan zmage
чёрный день črn dan
день и ночь noč in dan
на днях te dniVir: Rusko-slovenski kolokacijski slovar za začetnike - Irina Makarova Tominec, Neža Zupančič Logar, Marina Jajić Novogradec, Svetlana Smirnova

Komentiraj slovarski sestavek