realizirati
(uresničiti, izvesti npr. načrt) to implement, to fulfil, to fulfill, to carry out, to perform, FORM to execute
(uresničiti, izpolniti npr. želje, sanje, ambicije, strahove) to realize
(posneti, uprizoriti npr. film, predstavo) to produce
(uveljaviti npr. pravice) to get, to gain
(doseči zadetek v športu) to score

ZVEZE:
realizirati načrt to carry out to implement a plan
realizirati nalogo to carry out/perform/fulfil a task
realizirati želje to realize one's ambitions
realizirati gledališko igro to produce a play to put on a play to stage a play
realizirati TV-oddajo to produce a TV programme
realizirati svoje pravice to achieve/gain (one's) rights
realizirati gol to score (a goal)

DODATNI POMEN TO REALIZE V AN:

zavedati se, spoznati, uvideti

PRIMERI:
I realize how difficult it's going to be, but we must try. Zavedam se, kako težko bo, toda moramo poskusiti.Vir: Slovar lažnih prijateljev med angleščino in slovenščino - Andreja Skarlovnik Ziherl, Špela Omahen Regovc, Mojca Krečič in drugi avtorji

Komentiraj slovarski sestavek