suspendirati
to suspend

SKUPNI POMEN:

1

PRAVN začasno odstaviti koga z delovnega mesta, funkcije

PRIMERI:
Policaj je bil med preiskavo pritožbe suspendiran. The policeman was suspended while the complaint was being investigated.

2

začasno razveljaviti, ne upoštevati

PRIMERI:
Med krizo je bila ustava suspendirana. During the crisis, the constitution was suspended.

3

KEM povzročiti, da se netopni delci enakomerno porazdelijo po tekočini

ZVEZE:
delci, suspendirani v vodi particles suspended in water


DODATNI POMEN TO SUSPEND V AN:

obesiti

PRIMERI:
A lamp was suspended from the ceiling above us. Svetilka je bila obešena na strop nad nami.

PAZI:

ZVEZE:
suspended sentence pogojna kazenVir: Slovar lažnih prijateljev med angleščino in slovenščino - Andreja Skarlovnik Ziherl, Špela Omahen Regovc, Mojca Krečič in drugi avtorji

Komentiraj slovarski sestavek