ekstazi Življenje, telo, zdravje

Kretnja: http://cloud.szj.si/ecstasy_1.mp4Razlaga iz SSKJ: Ekstazi je znanstveni zbirni izraz za vrsto snovi, ki so postale širše popularne konec 20. stoletja. Najprej so s tem izrazom označevali le eno kemično snov (MDMA), pozneje pa so z njim začeli označevati tudi nekatere druge sorodne psihoaktivne snovi s podobnim namenom uporabe.Vir: Slovar slovenskega znakovnega jezika - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Komentiraj slovarski sestavek