matematika Matematika

Kretnja: http://cloud.szj.si/matematika_copy1.mp4Razlaga iz SSKJ: "veda o lastnostih količin in prostorov: razvoj matematike; inštitut za matematiko / naslednjo uro bo matematika; profesor matematike; ocena iz matematike"Vir: Slovar slovenskega znakovnega jezika - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Komentiraj slovarski sestavek