upokojen Opisne lastnosti, stanja

Kretnja: http://cloud.szj.si/upokojen-a.mp4Razlaga iz SSKJ: "kdor je upokojen: biti, postati upokojenec; društvo upokojencev / dom upokojencev"Vir: Slovar slovenskega znakovnega jezika - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Komentiraj slovarski sestavek