vrata2 door

vrata doka dock gate
vrata na opločju /za tovor/ cargo port door(s)
vrata suhega doka flood gate, water gate, pontoon dock-gate
vrata v pregradi skladišča hold bulkhead door
vrata za pristop access door
vrata z odpiranjem navznoter inside opening door, door openinig inside
vrata z odpiranjem navzven outside opening door, door openinig outside
vrata z žično mrežo wire net door
avtomatska vrata (samozaporna vrata) /vrata z avtomatskim sistemom za zapiranje/ self-closing door
bočna vrata side door, side opening
drsna vrata sliding door
izhodna vrata exit door
jeklena vrata steel door
krmna vrata stern opening
premčna vrata /odprtina/ bow door, bow opening
protipožarna vrata fire door
samozaporna vrata ➞ avtomatska
vodoneprepustna vrata /vodotesna vrata/ watertight door, bulkhead doorVir: Slovenska pomorska terminologija - Rok Sorta

Komentiraj slovarski sestavek