sočustvovánje sympathie ženski spol , compassion ženski spol , intérêt moški spol pour; condoléances ženski spol množine

izreči komu svoje sočustvovanje présenter (ali exprimer) à quelqu'un ses condoléances, assurer quelqu'un de sa sympathie
(v pismu) z izrazi mojega (našega) iskrenega sočustvovanja avec l'expression de mes (nos) sincères condoléancesVir: Slovensko-francoski slovar - Viktor Jesenik, Narcis Dembskij

Komentiraj slovarski sestavek