vodíti conduire, mener, guider, diriger, gérer, administrer, être à la tête de, présider, régir

dati, pustiti se voditi od koga prendre quelqu'un pour guide, suivre quelqu'un, se laisser guider (ali influencer)
voditi koga za nos mener quelqu'un par le nez
voditi otroka za roko mener un enfant par la main
voditi tujca (po mestu) guider un étranger
voditi za eno točko (šport) mener d'un point
voditi vojno proti komu faire la guerre à quelqu'un
voditi letalo piloter (ali conduire) un avionVir: Slovensko-francoski slovar - Viktor Jesenik, Narcis Dembskij

Komentiraj slovarski sestavek