prenajédanje -a s.
prejédānje -a sr.Vir: Slovensko-hrvaški slovar - Vladimir Dumka

Komentiraj slovarski sestavek