reagírati -am nedov.
reagírati reàgīrām dv.Vir: Slovensko-hrvaški slovar - Vladimir Dumka

Komentiraj slovarski sestavek