tóča sam ž
der Hagel

PRIMERI RABE:
Toča pada. Es hagelt.

BESEDNE ZVEZE:
zrno toče das HagelkornVir: Slovensko-nemški sodelovalni slovar - Gl. ur. Mojca M. Hočevar

Komentiraj slovarski sestavek