caso m
primer
slučaj m, naključje n
pozornost f
DER MED primer m
LING sklon m

ZVEZE:
tudi FIG caso clínico kliničen primer
caso fortuito višja sila
caso límite mejni, skrajni primer
caso perdido izgubljen, brezupen primer
en caso contrario v nasprotnem primeru
en caso de que, caso (de/que) v primeru da, če se zgodi
en cualquier caso, en todos los casos v kakršnem koli primeru
en el mejor de los casos v najboljšem primeru
en el peor de los casos v najslabšem primeru
en ese caso v tem primeru
en todo caso v vsakem primeru, kakorkoli že
en último caso v skrajni sili
en uno u otro caso v enem ali drugem primeru
en mi/tu caso v mojem/tvojem primeru
en su caso oziroma, ali, če je treba
hacer caso upoštevati, posvetiti pozornost, ubogati
hacer caso omiso de algo, no hacer caso ne upoštevati
ni caso ne zmeniti se, ignorirati
poner por caso dati/vzeti kot primer
DER caso de conciencia vprašanje n vesti f

RABA:
El caso es que no sé cómo decirle la verdad. Stvar je v tem, da ne vem, kako naj mu povem resnico.
En caso de que llueva nos quedamos en casa. V primeru, da bo deževalo, ostanemo doma.
En esos casos intervienen los bomberos. V teh primerih posredujejo gasilci.
Házme caso, no vayas a esta fiesta. Poslušaj me, ne pojdi na to zabavo.
En cualquier caso siempre puedes volver a casa. V vsakem primeru se vedno lahko vrneš domov.
Si se da el caso y no puedes venir, voy a posponer el viaje. V primeru, da ne boš mogel priti, bom prestavila potovanje.
Le estaba explicando lo que ha hecho mal, pero él, ni caso. Razlagala sem mu, kaj je storil narobe, on se pa še zmenil ni.Vir: Špansko-slovenski splošni slovar - Jasmina Markič, Marija Uršula Geršak, Petra Novak

Komentiraj slovarski sestavek