constante adj
stalen, konstanten
vztrajen
nenehen
stanoviten

RABA:
Los tres días soportamos una lluvia constante. Vse tri dni smo prenašali stalen dež.Vir: Špansko-slovenski splošni slovar - Jasmina Markič, Marija Uršula Geršak, Petra Novak

Komentiraj slovarski sestavek