res f
živina f

ZVEZE:
ZOOL res lanar ovce f pl
res vacuna govedo n
AM carne de res govedina fVir: Špansko-slovenski splošni slovar - Jasmina Markič, Marija Uršula Geršak, Petra Novak

Komentiraj slovarski sestavek