bȉka m, ž
1.
bik
2.
katera koli močna in velika žival, merjasec, krava, bivolicaVir: Srbskohrvatsko-slovenski slovar - Janko Jurančič

Komentiraj slovarski sestavek