adventure2 [ədvénčə]

1.
prehodni glagol
izpostaviti (nevarnosti), na kocko postaviti


to adventure one's life postaviti življenje na kocko

2.
neprehodni glagol (on, upon)
upati si, poskusiti (in, into)

tvegati, izpostaviti se nevarnostiVir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Božena Škrlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek