case3 [keis] samostalnik
primer, naključje, dogodek; zadeva, vprašanje

medicina bolnik

pravno tožba

slovnica sklon

sleng čudak


a case velika ljubezen
medicina case history anamneza
as the case may be, put the case that kakor se vzame, recimo, da
in the case of v primeru, kar se tiče, glede na, če
in your case na vašem (tvojem) mestu
in any case vsekakor
just in case za vsak primer
to make out the case dokazati resnico
it has no case neutemeljeno je
it is not the case ni tako, zadeva ni takšna
a case in point značilen primer
in no case nikakor ne
to set (the) case domnevati; recimo, da
ameriško to come down to cases preiti na zadevo
to make out a case for oneself sam se uspešno braniti
leading case prejšnji primer, precedens
in that case v tem primeruVir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek