cattle [kǽtl] samostalnik
zoologija živina, govedo

sleng konji

figurativno živina (ljudje)


horned cattle, black cattle rogata živina
small cattle drobnica
breeding cattle živina za plemeVir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek