galloway [gǽləwei] samostalnik
pasma škotskega konjiča; konjič; drobno govedoVir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek