herd-book [hə́:dbuk] samostalnik
rodovniška knjiga (za govedo, svinje)Vir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek