history [hístəri] samostalnik
zgodovina; pripoved, zgodba, zgodovinski potek; zgodovinska drama

medicina anamneza, potek bolezni


to become (ali make) history priti v zgodovino
ancient (medieval, modern) history zgodovina starega (srednjega, novega) veka
natural history prirodopis
history of art umetnostna zgodovina
history piece zgodovinska slika
that is all history now to je že zdavnaj miniloVir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek