hoof1 [hu:f] samostalnik
kopito, parkelj

šaljivo noga


on the hoof živ, nezaklan (govedo)
under the hoof zatiran
to beat (ali pad) the hoof iti peš, pešačiti
cloven hoof vrag
to show the cloven hoof pokazati se v slabi lučiVir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Božena Škrlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek