naturalism [nǽčrəlizəm] samostalnik
filozofija , umetnost naturalizemVir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek