pot1 [pɔt] samostalnik
lonec, lonček, ročka; kangla, vrč (za pivo)

tehnično talilni lonec, topilnik

pogovorno pehar denarja

šport , pogovorno pokal, nagrada

pogovorno polog (pri kvartanju); past (košara) za lov na rake

sleng marihuana; okrogel klobuk; mera za sadje; z vodo napolnjena luknja

pogovorno "visoka živina"


ink pot črnilnik
tea pot čajnik
chamber pot nočna posoda
sleng big pot visoka živina, pomembna oseba
sleng a pot of money na kupe denarja
the pot calls the kettle black sova sinici glavana pravi
to enjoy one's pot uživati ob vrčku piva
sleng to go to pot propasti, iti k vragu
to keep the pot boiling; ali to make the pot boil životariti, ohraniti stvar v teku
sleng to put on the pot visoko staviti (na dirki)
to put the pot on preveč zahtevati, pretirati
to pot a quart into a pint pot poskusiti kaj nemogočega
sleng to take a pot at streljati na koga
a watched pot never boils kdor nestrpno čaka, nikoli ne dočaka
pots and pans kuhinjska posodaVir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek