sample [sá:mpl]

1.
samostalnik
trgovina vzorec, primerek

figurativno primer


samples only vzorec brez vrednosti
as per, up to sample po vzorcu
fair sample, true sample dober primer
sent by sample post (po pošti) poslan kot vzorec brez vrednosti
sample taken off hand, random sample naključni poskus
to buy by sample kupiti na podlagi vzorca

2.
prehodni glagol
trgovina vzeti vzorec (česa); preizkusiti, poskusiti; rabiti kot vzorec (za kaj); poskusiti; primerjati, prispodobiti; izbrati za vzorec; pokazati


to sample out po kakovosti ne ustrezati vzorcu

3.
pridevnik
vzorčen


sample card karta vzorcev, vzorčnicaVir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Božena Škrlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek