shy2 [šái]

1.
samostalnik
met, lučaj, metanje

figurativno zbodljaj, porogljiva opazka

pogovorno poskus


to have a shy at s.o. zagnati za kom, figurativno zasramovati, zasmehovati koga
to have a shy at doing s.th. poskusiti nekaj napraviti
to have a shy at roulette poskusiti enkrat z ruleto

2.
prehodni glagol
pogovorno vreči, zagnati (kamen, žogo) (at na, v)

neprehodni glagol

napasti (s kamnom)Vir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek