spell2 [spel]

1.
samostalnik
delovni čas, delo; kratek čas, kratka doba; čas, porabljen za neko delo; (delovna) izmena, posada, posad, ekipa

avstralsko pavza, počitek, prosti čas

ameriško , pogovorno kratka razdalja

ameriško , pogovorno napad (kašlja ipd.)


by spells izmenoma, v izmenah
a spell of coughing napad kašlja
long spell of wet weather dolgotrajna deževna doba
to do a spell of gardening nekaj uric vrtnariti
to give s.o. a spell zamenjati koga pri delu
to have a spell (at) poskusiti
to take spells at the wheel menjavati se za volanom
wait (for) a spell! počakaj trenutek (hip)!
we had a spell of fine weather imeli smo kratko dobo lepega vremena

2.
prehodni glagol
ameriško zamenjati, izmenjati, nadomestiti koga pri delu


to spell a horse dati počitka konju
neprehodni glagol

menjati posado

avstralsko napraviti pavzoVir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Božena Škrlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek