stall1 [stɔ:l]

1.
samostalnik
prostor, oddelek v hlevu za eno žival, boks; hlev (za konje, govedo); tržna stojnica, lesena lopa, šotor s prodajalno

cerkev (ograjena) klop, sedež v cerkvi; kanonikat

gledališče parket, sedež v prvih vrstah parterja

množina osebe na teh sedežih; prevleka, kapica, naprstnik za ranjen prst

tehnično zastoj (motorja)

aeronavtika kolebanje (letala) zaradi zmanjšane brzine

mineralogija delovno mesto v rudniku


book-stall at the station stojnica, lopa za prodajo knjig na postaji
butcher's stall stojnica mesnica
dean's stall cerkev dekanov sedež v cerkvi
stall money stojnina, tržnina

2.
prehodni glagol
držati (imeti) v hlevu, hraniti in pitati v hlevu; razdeliti (hlev) na oddelke (bokse); postaviti v boks

tehnično ustaviti, blokirati (motor)

ameriško zapeljati (avto) v blato ipd.

zastarelo uvesti v (neko) službo, instalirati

neprehodni glagol

zagaziti, zabresti, obtičati (o avtu)

tehnično odpovedati (o motorju)

aeronavtika kolebati, majati se zaradi zmanjšane hitrosti (o letalu); stati v hlevu (o živini); biti v pesjaku (o psu)Vir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek