tack1 [tæk] samostalnik
žebljiček s ploščato glavico, risalni žebljiček; klinček, kvačica; dolg (začasen) šiv

mornarica vrv za zvitje jadra; spodnji kraj jadra; vsaka spremenjena smer v cikcakasti vožnji jadrnice, laviranje

figurativno kurz; postopck, smer, pot (politike, akcije), taktika; lepljivost, viskoznost (barve, laka)

parlament dodatna klavzula, dodatek predlogu


a new tack figurativno nov kurz
thumb-tack ameriško risalni žebljiček
the boat is on tixe starboard (port) tack čoln (jadro, ladja) dobiva veter z desne (leve) strani
to be on the right (wrong) tack biti na pravi (napačni) poti
to change one's tacks iti v drugo smer, ubrati drug kurz, privzeti druge mere
to come down to the brass tacks figurativno razpravljati o bistvu zadeve
to get a new tack najti novo sredstvo
to try another tack poskusiti novo pot (smer, taktiko)Vir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek