try1 [trái] samostalnik
pogovorno poskus, eksperiment; poskušnja; preizkušnja


a try-on nepošten poskus (ki ni mogel uspeti)
to have a try at s.th. poskusiti kaj, napraviti poskus s čim
let me have a try naj poskusim
to have another try še enkrat poskusiti
he had a good try poskušal je, kolikor je mogelVir: Veliki angleško-slovenski slovar - Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič

Komentiraj slovarski sestavek