assaggiare v. tr. (pres. assaggio)

1.
pokusiti, pokušati:
assaggiare i pugni di qcn. pren. okusiti pesti nekoga, dobiti batine

2.
poskusiti, preizkusiti:
assaggiare il terreno pren. preiskati terenVir: Veliki italijansko-slovenski slovar - Sergij Šlenc

Komentiraj slovarski sestavek