riassaporare v. tr. (pres. riassaporo) ponovno poskusiti, poskušati; pren. ponovno okusiti, okušati:
riassaporare il successo ponovno okusiti uspeh, slast uspehaVir: Veliki italijansko-slovenski slovar - Sergij Šlenc

Komentiraj slovarski sestavek