vedere*

A)
v. tr. (pres. vedo)

1.
videti, gledati:
vedere, vederci videti (imeti vid)
vedere, vederci poco, male slabo videti
non vederci per la fame biti strašno lačen
vederci doppio videti dvojno (od utrujenosti, pijanosti); biti strašno utrujen, pijan
non vedere il giorno, l'ora pren. komaj čakati
vedere coi propri occhi videti na lastne oči
vedere per credere neposredno se prepričati
far vedere pokazati
non farsi vedere skrivati se; delovati skrivaj
te lo farò vedere, te lo faccio vedere ti že pokažem!
vedere qcn. di buon occhio, di mal occhio pren. koga ceniti, ne ceniti, komu biti naklonjen, nenaklonjen
stare a vedere počakati, ne vmešavati se

2.
pregledati, prebrati, pogledati:
vedere i conti pregledati, preveriti račune
vedi, v. glej

3.
gledati; udeležiti se; obiskati:
vedere una mostra obiskati razstavo

4.
obiskati, srečati; videti:
andare a vedere il medico, l'avvocato iti k zdravniku, k odvetniku
farsi vedere dal medico dati se pregledati
guarda chi si vede! pog. glej no, koga vidimo!
non farsi più vedere ne biti na spregled
non poter vedere qcn. pren. koga ne prenesti

5.
pren. videti, gledati v mislih, v domišljiji; predvideti:
vedere qcn. in sogno sanjati koga
vedere nero, rosa biti črnogled, optimist

6.
opaziti, opažati

7.
pren. razumeti, doumeti:
dare a vedere razložiti
non dare a vedere skriti
far vedere dokazati
non vederci chiaro ne biti jasno

8.
pren. presoditi, presojati:
a mio modo di vedere po mojem

9.
poskusiti, skušati:
vedrò di accontentarti poskusil ti bom ustreči

10.

avere a che vedere con qcn. con qcs. biti v zvezi s kom, s čim

B)
➞ vedersi v. rifl. (pres. mi vedo)

1.
videti, gledati se

2.
pren. čutiti se, biti:
date le circostanze mi vedo costretto a rinunciare ai suoi servizi glede na okoliščine sem se prisiljen odpovedati vašim uslugam

3.
pren. videti se, prepoznati se

C)
➞ vedersi v. rifl. (pres. ci vediamo) srečati se, dobiti se:
ci vediamo domani vidiva, dobiva se jutri
chi s'è visto s'è visto in konec (kot zaključek pogovora, razprave)

Č)
m

1.
videnje:
al vedere ob pogledu na, videč

2.
pogled, razgled:
bel vedere, belvedere razgledišče

3.
videz, izgled:
far un bel vedere lepo izgledati

4.
mnenje, sodba:
a mio, tuo, suo vedere po mojem, tvojem, njegovem (njenem)Vir: Veliki italijansko-slovenski slovar - Sergij Šlenc

Komentiraj slovarski sestavek