vivere*

A)
v. intr. (pres. vivo)

1.
živeti (biti pri življenju):
cessare di vivere umreti

2.
živeti; preživljati se:
vivere d'accatto, di espedienti, del proprio lavoro, di rendita preživljati se z beračenjem, pomagati si z zvijačami, živeti od lastnega dela, od rente
vivere agiatamente, miseramente živeti premožno, revno
vivere di caccia, di pesca preživljati se z lovom, z ribolovom
vivere in campagna, in città, all'estero živeti na deželi, v mestu, v tujini
Dante visse nel duecento Dante je živel v trinajstem stoletju
vivere d'amore, d'odio pren. živeti od ljubezni, od sovraštva
vivere alla giornata živeti tjavendan
non lasciar vivere una persona koga stalno nadlegovati
vivere e lasciar vivere živeti in pustiti živeti
vivere per qcn. živeti za koga
vivere a sé živeti odmaknjeno

3.
živeti, obnašati se

4.
pren. živeti:
vivere nel cuore, nella memoria živeti v srcu, v spominu

5.
tisk
vive! ostane, stet

B)
v. tr.

1.
živeti; preživeti, preživljati:
vivere un brutto momento preživeti hud trenutek
vivere una vita serena živeti mirno

2.
poskusiti, poskušati; doživeti, doživljati; vživeti, vživljati se v:
vivere attimi di angoscia doživljati trenutke tesnobe
vivere una parte vživeti se v vlogo (igralec)

C)
m (le sing.)

1.
življenje:
amare il quieto vivere ljubiti mirno življenje

2.
ekst. življenje (sredstva):
il vivere costa sempre più caro življenje je zmeraj dražje"okvir"Vir: Veliki italijansko-slovenski slovar - Sergij Šlenc

Komentiraj slovarski sestavek