accident sam.
1. naključje
2. nezgoda, nesreča

accident annuity ZAV nezgodna renta
accident benefit ZAV zavarovalnina za primer nezgode
accident to conveyance TRANS, ZAV nezgoda transportnega sredstva
accident frequency rate DEL, ZAV pogostnost nezgod pri delu število nezgod na 1000 delovnih ur
accident insurance ZAV nezgodno zavarovanje
accident prevention DEL, ORG varstvo pri delu, ukrepi za preprečevanje nesreč pri delu
accident record/report poročilo o nezgodi
accident risk ZAV nezgodno tveganje
accident at work DEL, ZAV nesreča pri delu, obratna nezgoda
accident in the workplace DEL, ZAV nesreča/nezgoda na delovnem mestu

industrial accident DEL, ZAV nesreča/nezgoda pri delu
inevitable accident JUR nepredvidljiva nezgoda, višja sila
occupational accident DEL, ZAV poklicna/obratna nezgoda, nezgoda/nesreča pri delu
personal accident insurance ZAV osebno/individualno nezgodno zavarovanje

by accident po naključjuVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek