age
I. sam.
1. doba
2. starost
II. gl.
1. starati (se)
2. KOM, R-KNJ razvrščati po zapadlosti
Aging accounts receivable is the best way of determining bad debts. Razvrščanje terjatev po zapadlosti je najboljši način za ugotavljanje neizterljivih dolgov (in slabih plačnikov).

age allowance DAVČ, BR davčna olajšava za starejše
age distribution DEL, ORG starostna struktura (zaposlenih), starostni ustroj kadrov
age limit DEL, ZAV starostna meja za upokojitev
He retired on reaching his age limit. Starostno se je upokojil.
age relief DAVČ davčna olajšava za starejše

disparity of age DRUŽB razlika v letih, starostna razlika
eligible/lawful age JUR polnoletnost
old age benefit DEL, AM starostna pokojnina
old age pensioner starostni upokojenec
responsible age DRUŽB, JUR polnoletnost

of age polnoleten
under age mladoleten

aging accounts receivable R-KNJ, AM zapadle terjatve
aging schedule KOM, R-KNJ terminski seznam zapadlosti/zapadanja (terjatev/obveznosti)Vir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek